Sct. Mortens Kirke har fået nyt teleslynge- og lydanlæg fra NorthStar

Sct. Mortens Kirke i Randers er en usædvanlig smuk gotisk købstadskirke fra begyndelsen af 1500-tallet. Kirken blev opført som en del af et stort klosteranlæg, og dens størrelse kan måle sig med flere af Danmarks domkirker. Netop størrelsen med mere end 18 meter op til lofthvælvingerne har udfordret taleforståeligheden i en grad, så menigheden har haft svært ved at høre præstens ord.

Sidste år kom lydspecialisterne fra NorthStar til Randers for at opmåle kirkerummet og indsamle lyddata til at skræddersy den bedst mulige lydløsning med fokus på god taleforståelighed og optimal lyddækning i forhold til Sct. Mortens Kirkes akustik.

NorthStar benyttede Bose Modeler® software til at opnå den helt rigtige lydløsning og udvælge højttalernes placeringer, så menighedsrådets ønsker og behov blev opfyldt. Ved hjælp af Auditioner® teknologi kunne NorthStar præsentere og demonstrere løsningen, så menighedsrådet fik mulighed for at lytte til kirkens nye lydbillede, inden de valgte deres lydleverandør.

NorthStar blev valgt som leverandør af det nye, moderne lydanlæg til kirken. I marts 2019 vendte NorthStars AV-teknikere igen tilbage til Randers for at trække kabler og installere anlægget med 34 Bose MA12 kirkehøjttalere på 18 forskellige positioner. Derudover blev teleslyngen udskiftet, så kirkerummet nu opfylder de nyeste krav. Endelig blev de trådløse mikrofonsystemer udvidet, og lydanlæggets betjening blev udskiftet med et digitalt brugervenligt kontrolpanel.

”Vi har lavet lydanlæg i en del af landets største kirker, men hver gang er der altid en særlig glæde ved at levere en løsning, hvor lydkvaliteten vil gøre en stor forskel for kirkegængerne”, fortæller Lennart Funch, CEO hos NorthStar – og fortsætter: ”Rumklangen kan vi ikke gøre noget ved, men med kirkens nye lydanlæg og teleslynge kan menigheden uden at anstrenge sig høre præsten fra alle pladser i kirken.”

Lydanlæg i Sct. Michaelis Kirke fra NorthStar

NorthStar lydløsning med aktive højttalere valgt til det nyindrettede kirkerum i Sct. Michaelis Kirke

”Se rundt på hinanden: Det er jer, der gør, at det har været værdifuldt og meningsfuldt at knokle med dette kirkerum. Det er for at give de bedste rammer for menighedens fællesskab, ligesom det lød i visionen,” sagde sognepræst Kristoffer Simonsen under prædiken til genåbningen af Sct. Michaelis Kirke på Store Bededag den 27. april.

Siden august 2017 har kirken været lukket og igennem en stor renovering og nyindretning for at få et fleksibelt kirkerum, der skal danne rammen om forskellige gudstjenesteformer og musiske arrangementer – både for børn, unge og ældre.

De mange forandringer ville få betydning for akustikken i kirkerummet, og derfor omfattede projektet også et nyt lydanlæg, der skulle skræddersys til de nye forhold.

NorthStars bud på en lydløsning blev valgt, og kort efter skulle installationen påbegyndes, så lydanlægget kunne være monteret og klar til åbningen Store Bededag.

Til at opnå optimal lyddækning med færrest mulige højttalere havde NorthStar valgt aktive højttalere fra Bose med programmerbar styring af den lodrette lydspredning. Derved kunne de to meter høje højttalersøjler monteres helt lodret på væggene uden at gå på kompromis med lyddækning og efterklangstiden - og dermed sikre elegant design og optimal lydkvalitet.

NorthStars lydanlæg inkluderede basmoduler til fremragende musikgengivelse, et digitalt kontrolpanel kombineret med en fleksibel, brugervenlig iPad-styring af anlægget. Teleslyngen blev udskiftet, så kirkerummet opfylder de nyeste krav.

Installationen foregik efter en stram tidsplan, hvor der skulle tages hensyn til øvrige håndværkere og orgelstemmeren. Lydanlægget blev klar til indvielsen Store Bededag, og NorthStar kunne glæde sig over endnu en AV-løsning til kirker, hvor lydkvaliteten næsten blev bedre end forventet - og med en betjening der er skræddersyet efter kundens ønsker.

Lydløsning fra NorthStar i Egedal Kirke

Nyt NorthStar lydanlæg til Egedal Kirke

”Det er dejligt, så nemt jeg kan høre præsten - uanset hvor jeg sidder,” lød det begejstret fra en af kirkegængerne i Egedal Kirke, efter at det nye lydanlæg fra NorthStar blev indviet.

Lyden har i mange år drillet menigheden i Egedal Kirke. Kirkerummet er akustisk designet, så orgel og sang har en meget fin klang. Desværre har samme forhold udfordret taleforståeligheden i det godt 22 meter lange rum. I flere år har 4 lofthøjttalere under orgelpulpituret givet lyd til de bagerste pladser. En løsning, der generede menigheden længere fremme, når højttalerlyden blev for høj.

Tidligere på året blev NorthStar kontaktet af Niels-Erik Møller, kirkeværge fra Karlebo Sogns menighedsråd. Han bad AV-virksomheden om at komme med et bud på en ny moderne lydløsning til Egedal Kirke. I september blev NorthStars løsning endelig valgt og kort tid efter rykkede virksomhedens AV-teknikere ud for at lave installationen.

Højttalernes placering blev skræddersyet med Bose Modeler® lyddesign, så taleforståelighed og lyddækning blev optimal i forhold til kirkens akustik. Den nye lydløsning inkluderer et basmodul til fremragende musikgengivelse, nye trådløse mikrofonsystemer til præsterne og et digitalt kontrolpanel kombineret med en fleksibel, brugervenlig iPad-styring af anlægget. Derudover blev teleslyngen udskiftet, så kirkerummet nu lever op til de nyeste krav.

NorthStars teknikere lægger stor vægt på at finish er i høj kvalitet - og helst overgår kundens forventninger. Derfor var glæden også stor, da kirkeværge Nils-Erik Møller udtrykte stor tilfredshed med både det fine installationsarbejde og det nye anlægs lydkvalitet og nemme betjening.

Roskilde Domkirker lydanlæg udvides med basløsning fra NorthStar

NorthStar leverer bas til Roskilde Domkirkes englelyd

Henover sommeren har musikken i Roskilde Domkirke fået et løft - eller rettere en ny dybde. Fra kirkens lydanlæg kan koncertgængerne nu høre en mere fyldig lyd, når musikken spiller.

”Vi er glade for lydanlægget til den talte lyd i domkirken, men med installation af basenhederne kan vi nu levere optimal lyd til vores mange koncerter,” fortæller Ole Højlund, byggeteknisk leder for Roskilde Domkirke.

Englelyd i domkirken

Siden kirkens lydanlæg i 2008 blev installeret af NorthStar med hele 49 Bose søjlehøjttalere, har alle i kirkerummet tydeligt kunnet høre præstens tale, og kirkebygningsudvalget glædede sig over et lydanlæg, ’der helt lever op til forventningerne’. Lokalavisen skrev dengang: ’Domkirken har englelyd’.

NorthStar er stolt af installationen og har løbende opdateret lydanlæggets styring og betjening. I dag er det fortsat helt moderne og optimeret i forhold til kirkerummets vanskelige akustiske forhold med en efterklang op til 7-8 sekunder.

De valgte søjlehøjttalere fra Bose er designet med fokus på optimal taleforståelse, og ved NorthStars computersimulering af kirkerummets akustiske udfordringer blev deres placeringer udvalgt, så lyden blev fordelt bedst muligt - med mindst mulig efterklang.

Musikkoncerter - en udfordring

Roskilde Domkirkes mange musikkoncerter var dog stadig udfordret af rummets lange efterklangstid, dels fordi musikerne brugte deres eget lydudstyr med for stor lydspredning - og dels fordi kirkens eget lydanlæg ikke havde basenheder til at få musikkens bundklang med.

Ole Højlund bad derfor NorthStar om at se på en skræddersyet lydløsning med bas til det eksisterende lydanlæg - og hvilket højttaler set-up, der bedst ville egne sig til koncerter med orkester opstillet foran koret.

Gode erfaringer med baslyd i kirker

I Odense Domkirke har NorthStar rigtig gode erfaringer med at skræddersy en lydløsning med basenheder. Ud fra disse erfaringer og en ny akustisk computersimulering designede NorthStar en udvidet løsning, der skulle give alle tilhørere i hovedskibet en fremragende musikoplevelse via kirkens lydanlæg.

Overbevisende demo

NorthStar præsenterede deres løsningsforslag ved en livedemo i juni, hvor det nye bas og højttaler set-up blev udsat for live-musikere, hvor al lyd blev afspillet over kirkens eget lydanlæg og det nye set-up. Lyden havde nu så god en dybde, at der ikke var tvivl om, at NorthStar havde løst opgaven tilfredsstillende.

I juli rykkede NorthStar ind i Roskilde Domkirke og installerede den nye udvidede lydløsning med hele 16 stk. kompakte Bose MB4 basenheder og 3 stk. kraftfulde og pålidelige Bose PowerMatch forstærkere med en samlet effekt på 9.000 watt. For at skabe ideelle forhold for musikerne ved opstilling foran kortrappen, blev der monteret to nye højttalersøjler. Derved undgår musikerne at få egen lyd forsinket i nakken fra korhøjttalerne, der nu kan afbrydes under koncerterne.

”Vi er glade for, at vi har fået lov til at designe og installere et komplet lydanlæg, der er skræddersyet både til talegengivelse og musikkoncerter i en så udfordrerende kirke som Roskilde Domkirke,” siger Lennart Funch, CEO hos NorthStar.

”Lyden har fået den helt rigtige bundklang til gengivelse af musik ved afspilning og ved live koncerter,” uddyber Lennart Funch. ”Vi har allerede fået positive tilbagemeldinger, fra de første aktører, der roser det nye komplette lydanlæg og koncertlyden i kirken.”

Lydanlæg i Odense Domkirke fra NorthStar

Ny lyd i Odense Domkirke er skræddersyet af NorthStar

De sidste 2 måneder har præstens tale lydt anderledes i Odense Domkirke. Stemmens rungende efterklang er nu væsentligt svagere, og det er blevet betydeligt lettere at høre ordene - uanset hvor man sidder i kirkerummet.

Kirkens nye lyd beror på installation af et helt nyt lydanlæg skræddersyet af NorthStar, der blev leveret, monteret og taget i brug i november 2016.

Stort forarbejde

Odense Domkirkes nye lydløsning har været længe undervejs. De sidste par år har menighedsrådet ønsket et bedre lydanlæg, der både kunne løfte præstens stemme og bruges til musikafvikling - også ved livekoncerter. Kirkerummets efterklang er god til orgelmusik, men den giver problemer for god talegengivelse og afvikling af rytmisk musik med bas. Et lydanlæg med optimal talegengivelse og et minimum af lydrefleksioner kræver derfor en skræddersyet løsning, der tager højde for kirkerummets akustik og arkitektur.

Menighedsrådet indhentede flere tilbud på en ny lydløsning til domkirken. Efter en grundig vurdering blev NorthStars løsning valgt, da lydfirmaet bl.a. kunne præsentere, dokumentere og garantere en lydløsning, hvor dækning og lydgengivelse er optimal. Samtidig har NorthStar installeret lydanlæg i mere end 110 kirker - bl.a. Roskilde Domkirke, Århus Domkirke og Maribo Domkirke.

Da varmesystemet i kirken også skulle udskiftes, besluttede menighedsrådet, at det nye lydanlæg skulle installeres i samme arbejdsgang. Varmesystemet blev udskiftet i september og oktober - og efterfølgende rykkede NorthStar ind og monterede det nye lydanlæg i november 2016.

NorthStars lydløsning

Med computersimulering havde NorthStar planlagt antallet af højttalere, og deres optimale placeringer for at få den bedst mulige lydgengivelse uden forstyrrende refleksioner - og derved opnå mindst mulig efterklang. NorthStars skræddersyede løsning inkluderede bl.a. 13 stk. højttalersøjler på 2 meter og 9 stk. 1 meters enkelthøjttalere - alle fra Bose.

For at optimere lydanlægget til aktiviteter med afvikling af rytmisk musik, er der monteret 6 stk. professionelle basmoduler fra Bose, der giver musikoplevelsen den helt rigtige bund.

Udover optimal lydgengivelse i hele kirken har NorthStar også lagt vægt på at levere en løsning med nem betjening. Mikrofoner, lydstyrke og til-/frakobling af lydzoner sker enten fra en tablet eller et brugervenligt digital kontrolpanel.

Professionelt installationsarbejde

”NorthStar har håndteret opgaven meget professionelt, og de har lavet et flot installationsarbejde. Vi er rigtig glade for domkirkens nye lydanlæg. Det har været en lang proces, men vi glæder os over den gode lyd, vi nu har fået - og det løft, den vil give vores aktiviteter i kirken”, siger Kristian Isager, kirkeværge i Odense Domkirke.

NorthStars direktør Lennart Funch fortæller: ”Vi er meget stolte af vores lydinstallation i Odense Domkirke. Hver eneste kirke rundt i landet har forskellige krav til god lyd, men de store domkirker er altid særligt udfordrende. Med vores computer modellering simulerede vi det endelige resultat, før vi begyndte monteringen. Og da lydanlægget var færdigt, viste vores kontrolmålinger, at det endelige resultat blev bedre end forventet. Det er vi meget tilfredse med. Faktisk synes vi, at lyden er blevet fremragende”, fastslår Lennart Funch.

Lydanlæg i Aarhus Domkirke fra NorthStar

Englelyd i Aarhus Domkirke leveret af NorthStar

I påsken lød præsten i Aarhus Domkirke anderledes. Talens rungende efterklang var reduceret betragteligt, og ordene var nu lettere at høre. Forklaringen på den klare lyd og forbedrede taleforståelighed i kirkerummet er et helt nyt lydanlæg skræddersyet og installeret af AV-virksomheden NorthStar fra Farum.

Med sine 93 meter er Aarhus Domkirke Danmarks længste kirke, og 20 meter under hvælvingerne er menigheden udsat for en efterklangstid på ca. 6 sekunder. Den meget lange efterklangstid er god til orgelmusik, men udfordrer præstens tale, så mange af tilhørerne på de 1.200 siddepladser har svært ved at høre ordene ordentligt.

Flerårig proces

Menighedsrådet for Aarhus Domkirke havde gennem en årrække ønsket et nyt lydanlæg, og efter en flerårig proces med markedsvurdering, indhentning af tilbud, ansøgning om penge, godkendelse hos myndigheder, Nationalmuseet m.fl. lykkedes det endeligt i januar at få accept til at installere et nyt lydanlæg i kirken.

Inden valg af lydleverandør har de indhentede tilbud været genstand for en grundig vurdering af menighedsrådet i tæt samarbejde med 2 lydkonsulenter. Valget faldt på Farum-virksomheden NorthStar, der har installeret lydanlæg i mere end 100 kirker - bl.a. Roskilde Domkirke.

Skræddersyet lydløsning

Med computersimulering har NorthStar planlagt antallet af højttalere, og hvor den optimale placering af disse skal være for at få den bedst mulige lydgengivelse uden forstyrrende refleksioner - og med mindst mulig efterklang. Den skræddersyede løsning inkluderer bl.a. 23 stk. højttalersøjler på 2 meter og 8 stk. enkelthøjttalere - alle fra Bose.

Udover optimal lydgengivelse i hele kirken har NorthStar også lagt vægt på at levere en løsning med nem betjening. En lyssensor på prædikestolen justerer automatisk lyden, så den er lokaliseret, hvor præsten taler fra. Hvad enten det er fra alteret eller prædikestolen. Derudover styres mikrofoner, lydstyrke og til-/frakobling af lydzoner med en tablet eller et brugervenligt kontrolpanel.

Endelig er teleslynge blevet opgraderet, så de hørehæmmede får den bedst mulige oplevelse, der opfylder de nyeste krav.

Resultatet - det hele værd

”Sammen med et hold dygtige murere og elektrikere har NorthStar udført et fornemt stykke installationsarbejde, og vi er rigtig glade for Domkirkens nye lydanlæg. Processen har været lang, men resultatet har været det hele værd”, siger Søren Bo Jensen, kirkeværge i Aarhus Domkirke.

NorthStars direktør Lennart Funch fortæller: ”Vores kontrolmålinger af det færdige resultat lever fuldt op til vores lydsimulering. Faktisk er lydgengivelsen blevet lidt bedre end forventet, så vi er meget tilfredse med den opnåede taleforståelighed.” Og han fortsætter: ”Det har været et spændende forløb og i en kirke, der kræver særligt mange hensyn er vi stolte af, at vi er lykkedes med at lave en installation, der foruden at lyde fremragende også er visuelt diskret med en meget tilfredsstillende finish.”

Mød NorthStar på Kirkens Forum messen i MESSE C

 Den 25.-26. september 2015 har du mulighed for at møde NorthStar på fagmessen Kirkens Forum, der afholdes i MESSE C i Fredericia. På stand 3166 midt i Hal D står NorthStar klar til at lytte til de besøgendes ønsker og behov for lyd- og billedløsninger i kirker og sognegårde, og vise nogle af de nyeste produkter og muligheder inden for:

- Lydanlæg, teleslynge og mikrofonsystemer

- Interaktive løsninger, projektorer og lærreder

- Mobile lydanlæg

- Skærmløsninger

- Kameraer og streaming

NorthStar har i dag solgt og monteret mere end 100 installationer i kirker og sognegårde over hele landet. Besøg os på Kirkens Forum til en snak om, hvordan vi designer optimale lydanlæg og billedløsninger skræddersyet til kirkens behov, arkitektur og akustik.

NorthStar udvider kundeservice

NorthStar har gennem de seneste 15 år installeret lydanlæg og AV-udstyr til stadions, sports- og multihaller og mere end 100 kirker og sognehuse i hele Danmark. NorthStars lyd- og billedløsninger bruges alle ugens dage, og de har afgørende betydning for brugerne og tilhørernes oplevelser - uanset om det er en sport event, et foredrag, en koncert eller søndagens kirkehandling.

Nem betjening og høj driftsikkerhed

”En løsning fra NorthStar skal opfylde vores kunders behov og ønsker for aktivitet og kvalitet til den rigtige pris. Men ligeså vigtigt er det, at det skal være supernemt at bruge, og at det virker, som det skal,” fortæller Lennart Funch, CEO hos NorthStar. Og han uddyber: ”Vi vælger altid produkter med meget høj driftsikkerhed, men i dag er lydanlæg og AV-udstyr fuld af elektronik, it-teknologi og software, så helt at udelukke mulighed for fejl ved flere års brug er umuligt. Så hvis en fejl opstår, er vi klar døgnet rundt til at hjælpe, hvis vi kan.”

Bedst - især på service

Én gang på 15 år har NorthStar ikke kunnet løse en kundes problem tilfredsstillende inden et arrangement - og ifølge Lennart Funch er det en gang for meget: ”Vi bestræber os altid på, at være bedst på markedet - især når det gælder kundeservice! Vi har derfor gennemgået vores procedurer for at sikre, at NorthStar altid vil kontakte kunderne hurtigst muligt, hvis de får brug for det - også en søndag morgen eller inden et bryllup på en lørdag. Og for at være på forkant kan vores kunder vælge, at en tekniker fra NorthStar er til stede første gang et lydanlæg eller andet AV-udstyr tages i brug.”

”Vi vil kun have tilfredse kunder, og derfor er vores mål altid at levere de bedste løsninger på markedet og en service, der overgår kundens forventninger. Med de nye tiltag på service er vi godt på vej - men vi vil altid lede efter nye muligheder for at gøre det endnu bedre for vores kunder,” understreger Lennart Funch.

NorthStar er lyd- og AV-leverandør til Arena Næstved

I Næstved er byggeriet af den nye multiarena ved at tage fart. Taget er kommet på, og arbejdet med de indvendige installationer er nu så langt fremme, at NorthStar er påbegyndt opsætning af højttalere og LED skærmkube i opvisningshallens loft.

Arena Næstved skal kunne rumme 3.500 tilskuere til sportsevents og hele 5.000 deltagere ved de store koncertarrangementer. Arenaen åbner sidst på året og starter med at lægge faciliteter til 16 håndboldkampe ved damernes VM 2015 i december.

Kvalitet i top

Kvalitetskravene til bl.a. lyd og billede er derfor helt i top, så tilskuere og alle brugere af Arenaen får en oplevelse i verdensklasse. Derfor var man hos NorthStar stolte over, at deres lyd- og AV-løsninger blev valgt.

Aftalen som lyd- og AV-leverandør til Arena Næstved omfatter levering og installation af lydanlæg til opvisningshallen, i VIP-loungerne, omklædningsrum og foyer-områderne. På billedsiden vil en 4x8 m2 stor LED skærmkube midt under spærene over opvisningsbanen informere og underholde tilskuerne. Og både i VIP-lounger og foyer-områderne monteres infoskærme.

NorthStars direktør Lennart Funch uddyber: ”Arena Næstved skal danne en ramme, der giver alle i huset den optimale oplevelse. Uanset om det er til sport, messer, udstillinger, shows eller koncerter. Det stiller høje krav til lyden - både ved tale og musikafvikling - og en visuel afvikling på skærme og kube, som underholder og informerer alt efter behov.”

NorthStars lydløsning er designet med Bose Modeler software, så lyddækning er optimeret og uønskede ekkoer minimeret. Lennart Funch understreger: ”Selv om vi altid beregner og på forhånd kender og garanterer kvaliteten af vores lydløsninger, er det altid en særlig oplevelse at lytte til det færdige resultat i en stor multihal som Arena Næstved. Vi glæder os, det bliver rigtig godt.”

Lydløsning til Skørping Nykirke fra NorthStar

Skørping Nykirke genåbnet med NorthStar lydanlæg og AV-udstyr

Skærtorsdag blev Skørping Nykirke genåbnet efter godt et års totalrenovering, hvor alt i kirkerummet er udskiftet på nær prædikestol, orgel og døbefont. Mest iøjnefaldende er østgavlens søjler, der giver lys til kirkens nye alterparti, der er 23 m2 glaskunst af Tróndur Patersson.

To uger før var NorthStars teknikere på plads for at installere et helt nyt Bose lydanlæg i kirkerummet. Lydanlægget er designet, så lydgengivelsen er optimal i hele kirken og et basmodul sikrer, at musikgengivelse bliver en oplevelse med den korrekte bundklang. Med et kontrolpanel programmeret på en iPad betjenes anlægget med markedets mest brugervenlige løsning. Og endelig garanterer teleslyngen, at de hørehæmmede får den bedst mulige oplevelse, da den opfylder de nyeste krav.

Et par fastmonterede kamera sender direkte billeder til en skærm på pulpituret fra henholdsvis kor og prædikestol, alt efter hvor præsten står.

Om Skørping Nykirkes renoverede kirkerum siger sognepræst Lise Nedergaard til TV2Nords program ”Vorherre bevares”: ”Det er noget af det smukkeste, jeg har set. Det er blevet så fint, og det overgår alle forventninger.”

Fra NorthStar fortæller direktør Lennart Funch: ”Det har været spændende at være en del af en så omfattende kirkerenovering lige fra de første samtaler med arkitekt Søren Kibsgaard og menighedsformand Finn Munk - til at se det endelige resultat, som er blevet fremragende.”