Nyt teleslynge- og lydanlæg fra NorthStar i Sct. Josefs Kirke, Horsens

Under vinterens restriktioner har AV-firmaet NorthStar fra Farum leveret og installeret et nyt lydanlæg i Sct. Josefs Kirke i Horsens med fokus på høj taleforståelighed og optimal lyddækning i kirkerummet.

Rummelig kirke med høj efterklang
Sct. Josefs Kirke er en kirke med hårde overflader og højt til loftet, hvilket giver kirkerummets akustik en lang efterklangstid. Lang efterklang i en kirke vil altid udfordre tale og gøre det sværere at høre præstens ord, mens det fremmer oplevelsen af korsang og orgelmusik. Derfor er et godt lydanlæg helt nødvendigt for at give menigheden den bedst mulige oplevelse under kirkens handlinger.

NorthStars bud på den bedst mulige AV-løsning blev valgt af Sct. Josefs Kirkes menighedsråd, og i begyndelsen af 2021 kunne NorthStars teknikere trække kabler og installere et nyt lydanlæg med Bose MA-12 linjekildehøjttalere, der sikrer direkte lyd, med færrest mulige refleksioner. Det betyder, at NorthStars løsning giver minimal efterklangstid i forhold til rummets betingelser og at lyden er fokuseret, hvor kirkegængerne skal høre den.

Musikoplevelsen bliver også højnet, da løsningen inkluderer et basmodul, der giver den rette bundklang – også når musikken spiller over lydanlægget. Endelig er teleslyngen blevet udskiftet til en moderne løsning, der opfylder de nyeste krav og normer. Hele anlægget styres med et brugervenligt fra et digitalt betjeningspanel eller en iPad.

”Vores lydløsning i Sct. Josefs Kirke er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at lave et ordentligt lyddesign med professionelle linjekildehøjttalere, der netop er designet til rum med hårde overflader. NorthStar har designet lydanlæg til mere end 150 kirker, og hvert kirkerum har deres eget særpræg og udfordringer. Vi skal hver gang finde det optimale kompromis under hensyn til kirkens lydmæssige forhold og arkitektur – og sikre at alle kirkegængere let kan høre præstens ord”, fortæller Lennart Funch, CEO hos NorthStar.

Sct. Matthæus Kirke har fået nyt teleslynge- og lydanlæg fra NorthStar

AV-firmaet NorthStar har installeret et nyt moderne lydanlæg i Sct. Matthæus Kirke på Vesterbro i København, hvor taleforståeligheden og lyddækning er optimeret i forhold til kirkerum og akustik.

 

Rummelig kirke med høj efterklang

Sct. Matthæus kirke er på alle måder en rummelig kirke. Den er stor med masser af plads og højt til loftet. Her gør man alt for at skabe de bedste rammer ’for en levende og livsnær formidling af kristendommen og for at skabe de bedste rammer for musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie’, som sognet selv beskriver kirken.

Kirkerummets efterklang skaber fremragende rammer for korsang og orgelmusik, men de mange lydrefleksioner fra søjler og stenvægge udfordrer samtidig muligheden for at høre præstens ord tydeligt.

Derfor blev NorthStar sidste år inviteret til at lave opmålinger og indsamle lyddata til at skræddersy den bedst mulige lydløsning med fokus på god taleforståelighed og optimal lyddækning.

NorthStar benyttede Bose Modeler® software til at udvælge højttalere, antal og bedste placeringer, så menighedsrådets ønsker og behov blev opfyldt. Ved hjælp af Auditioner® teknologi præsenterede og demonstrerede NorthStar deres løsning, så menighedsrådet kunne lytte til resultatet af den nye lydløsning – allerede før de valgte endelig lydleverandør. Et resultat NorthStar kan garantere svarer til virkelighedens installerede lydanlæg.

 

NorthStars lydløsning

NorthStar blev valgt som leverandør og installerede et nyt lydanlæg med 8 stk. Bose MSA12X aktive linjekildehøjttalere fordelt på 6 positioner. Med valget af aktive højttalere, kan NorthStar montere dem helt lodret ind til væggen, samtidig med at deres lyd styres nedad. Derved optimeres lyden med færrest mulige refleksioner.

NorthStar installerede også nye trådløse mikrofonsystemer med de nyeste frekvenser, og teleslyngen blev udskiftet, så den opfylder de så de opfylder de nyeste krav og normer. Det nye lydanlæg styres meget brugervenligt fra et digitalt betjeningspanel eller en iPad.

”Sct. Matthæus Kirke har været en interessant opgave for NorthStar, hvor vi blev udfordret til at finde en lydløsning der sikrede en bred og ensartet lyddækning med så få højttalere som muligt. Med Boses aktive højttalere har vi kunnet lave en flot installation med kvalitetslyd i hele kirken, der mere end opfylder kundens krav og ønsker. Nu kan alle kirkegængere høre præstens ord – uden at anstrenge sig”, fortæller Lennart Funch, CEO hos NorthStar.

Lydanlæg på Helsingør Stadion er skræddersyet af NorthStar

1. divisionslyd på Helsingør Stadion

Da Helsingørs borgmester Benedikte Kiær indviede kommunens nye fodboldstadion kunne publikum høre hendes tale klart og tydeligt. For selv om FC Helsingør nu spiller i 2. division er kvaliteten af stadions nye moderne lydanlæg til toppen af 1. division – og forberedt til superligaen.

Lydanlæg i udbud

Det nye stadion kan rumme 4.000 tilskuere, hvoraf 1.000 skal kunne sidde på tribunen. Foruden at være hjemmebane for FC Helsingørs fodboldhold skal stadion også være et samlingspunkt for byens brede idrætsliv forankret i eliten og bredden, skoler og institutioner.

Helsingør Kommune sendte behov for lydløsning i udbud med krav til lyddækning, kvalitet og lydtryk. Flere AV-virksomheder afleverede deres bud på en løsning til Helsingør Stadions nye lydanlæg. NorthStar var en af dem.

NorthStars lydløsning

Med Bose Modeler software udviklede NorthStar en skræddersyet løsning, der sikrede en optimering af lydanlægget, så behov og lydkrav blev opfyldt til en konkurrencedygtig pris.

NorthStars lydløsning indeholdt 34 stk. Bose® højttalere. Under tribunens tag skulle 16. stk. Bose® 802IV monteres, mens de resterende 18 stk. Bose® 402IV højttalere skulle fordeles på master til ståpladserne rundt om modsatte langside - og de to baneender. Begge højttalermodeller havde samme klangkarakter, så lyden blev ensartet og behagelig for ørerne.

Lyden skulle forstærkes med 3 stk. Bose® PowerMatch 8500, og en central digital signal processor skulle håndtere den overordnede signalbehandling fra speakertårnet. Installationen skulle laves med kabler og netværksudstyr, så drift kunne vedligeholdes med mindst mulig service og styres med meget brugervenlige digitale betjeningspaneler.

Efter at Helsingør Kommune havde gennemgået alle løsningsforslag, blev NorthStar valgt som lydleverandør, og AV-virksomheden kunne gøre sig klar til at deltage i stadionbyggeriet.

Et fremragende resultat – efterprøvet og godkendt

Trods byggeriets udfordringer forløb installationen af lydanlægget næsten som planlagt. Lennart Funch, CEO hos NorthStar fortæller: ”Vi oplevede et rigtig godt samarbejde med kommune og entreprenør, når vores installation skulle indpasses i den løbende projektplan.”

Da lydanlægget var klar kort før indvielse af stadion, blev akustiker Eddy Bøgh Brixen tilkaldt. Som uafhængig lydkonsulent skulle han gennemgå og teste, at lyddækning, kvalitet og lydtryk levede op til udbuddets kravspecifikationer.

NorthStars lydløsning blev godkendt, og måltallene viste, at det nye Helsingør Stadion måske fik Danmarks bedst spillende tribune målt på taleforståelighed og lydstyrke. Et resultat som Jens Bertram, formand for Idræts- og fritidsudvalget også var meget tilfreds med. Nu har det nye stadion en lyd, der er godkendt til 1. division – og løsningen er forberedt, så den kan udvides til superliga-kravene.

Vangede Kirke har fået nyt lydanlæg fra NorthStar

Johan Otto von Spreckelsen, der mest er kendt for Menneskehedens Triumfbue i Paris, er også arkitekten bag 4 kirker i Danmark. I dag har 2 af disse et lydanlæg fra NorthStar. Stavnsholtkirken i Farum var NorthStars første lydløsning til kirker. Nu har også Vangede Kirke fået et nyt lydanlæg fra NorthStar.

Da NorthStar forberedte design af lydanlægget, var der flere udfordringer, der skulle tages hensyn til. Det moderne kirkerum med mursten og rette vinkler gav en fin lydklang til orgelmusik og sang. Til gengæld drillede akustikken taleforståeligheden så meget, at uden mikrofon og et professionelt lydanlæg ville mange tilhørere have svært ved at høre præstens ord.

Skræddersyet lydløsning

NorthStar opmålte kirkerummet og skabte en akustiks computermodel med Bose Modeler® software til at designe en lydløsning skræddersyet til Vangede Kirke.

Lennart Funch, CEO hos NorthStar fortæller: ”Når selv få graders vinkling af højttalere påvirker lydoplevelsen, er lyddesign helt nødvendigt for at finde de bedst egnede højttalere og deres optimale placering. Da vi havde fundet det lyddesign, vi ville anbefale til menighedsrådet, præsenterede vi det med Bose® Auditioner® teknologien. Med den er det muligt for vores kunder at høre en nøjagtig simulering af den lyd, der svarer til det endelige resultat. Det er vores garanti og kundens tryghed ved at arbejde sammen med NorthStar.”

Bedre lyd med færre højttalerpositioner

I konkurrence med andre AV-leverandører valgte menighedsrådet NorthStars anbefaling til et nyt lydanlæg. Løsningen er kun 2 stk. 3-meters Bose MA12EX højttalersøjler, der med en meget stor lydspredning kan dække den store kirkesal. Med kun 2 højttalerpositioner holdes efterklangen på et minimum. Lyden i Annekssalen – i forlængelse af kirkesalen – dækkes af med yderligere 2 stk. 2-meters MA12 højttalersøjler. NorthStars lydløsning betyder, at Vangede Kirke nu kan nøjes med færre højttalerplaceringer og alligevel få en fremragende lyd, der kan nå alle tilhørere.

”Hos NorthStar lægger vi stor vægt på, at installationen bliver så æstetisk og skjult som muligt. Derfor er vi også meget stolte af denne montering, hvor vi med de mange krav fra von Spreckelsen næsten følte, at han holdt øje med os undervejs,” siger Lennart Funch med et smil.

Det nye lydanlæg betjenes med et digitalt kontrolpanel kombineret med en fleksibel, brugervenlig iPad-styring.

NorthStar lydanlæg i Frederikshavn Kirke

NorthStar leverede lyd- og billedløsning til nyrenoverede Frederikshavn Kirke

Højt oppe i det nordjyske har Frederikshavn Kirke været lukket i et år, da den skulle totalrenoveres indvendigt. Alt blev fjernet. Selv gulvet og de underliggende installationer blev gravet fri og taget ud. Kirken skulle have nyt varmeanlæg med gulvvarme, og væggene blev afrenset. Foruden ny maling, kalkning, nye bænke og stole i grundplan fik kirken også nyt lys – og en ny lyd- og billedløsning. Til sidstnævnte blev NorthStar valgt som leverandør.

 

Bedst mulig lyd til kirkegængerne

Lennart Funch, direktør for NorthStar fortæller: ”Det var en spændende udfordring at finde det design, der sikrede den bedst mulige lyd til kirkegængerne. Med 1.160 siddepladser på gulv og pulpitur, er det Danmarks næststørste kirke – målt på antal siddepladser. Udfordringen var at sikre god lyd til alle med færrest mulige højttalere. Med Bose Modeler® software skabte vi en akustisk computermodel af kirken, hvor vi kunne simulere og måle os frem til hvilken skræddersyet lydløsning, vi ville anbefale i forhold til menighedsrådets ønsker, behov og økonomi.”

NorthStar valgte en installation med Bose MA12 højttalere, hvis lyd giver en fremragende taleforståelighed i rum med hårde flader. I grundplan blev der monteret 4 stk. 2-meters højttalersøjler forrest og 2 stk. højttalere – og på pulpituret også 2-meters højttalersøjler i hver side. Foruden nye mikrofonsystemer blev også et helt nyt teleslyngeanlæg installeret, så det opfylder de nyeste krav hertil.

 

Skræddersyet hæve/sænke lærred

Til kirkens mange aktiviteter var det et stort ønske at få skræddersyet en elegant projektor og lærred løsning, hvor et stort lærred elektronisk kunne hæves fra et skjul i korgulvet ved trappen – og sænkes tilbage efter brug. Svend Jacobsen fra Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S tegnede konstruktionen til ’lærredsgraven med vipbar gulvplanke’. NorthStar fik konstrueret et 3,4 meter bredt lærred, der kunne hæves og sænkes godt 3 meter. Projektor og lærred løsningen betjenes ved at benytte samme digitale betjeningspanel, der også styrer lydanlægget.

”Vi er meget tilfredse med resultatet,” understreger menighedsrådsformand Steen Hviid Mortensen og fortsætter: ”Vi synes, at kirkens renovering er meget vellykket, og at NorthStar har løst opgaven, så Frederikshavn Kirke nu har fået et lydanlæg og en projektor og lærred løsning, der på bedste vis kan håndtere de mange aktiviteter for menigheden. Og så gør det heller ikke noget at installationen er lavet flot og diskret.”

 

Sct. Mortens Kirke har fået nyt teleslynge- og lydanlæg fra NorthStar

Sct. Mortens Kirke i Randers er en usædvanlig smuk gotisk købstadskirke fra begyndelsen af 1500-tallet. Kirken blev opført som en del af et stort klosteranlæg. Dens størrelse kan måle sig med flere af Danmarks domkirker. Netop størrelsen med mere end 18 meter op til lofthvælvingerne har udfordret taleforståeligheden i en grad, så menigheden har haft svært ved at høre præstens ord.

Sidste år kom lydspecialisterne fra NorthStar til Randers. De opmålte kirkerummet og indsamlede lyddata til at skræddersy den bedst mulige lydløsning med fokus på god taleforståelighed og optimal lyddækning i forhold til Sct. Mortens Kirkes akustik.

NorthStar benyttede Bose Modeler® software til at opnå den helt rigtige lydløsning og udvælge højttalernes placeringer, så menighedsrådets ønsker og behov blev opfyldt. Ved hjælp af Auditioner® teknologi kunne NorthStar præsentere og demonstrere løsningen, så menighedsrådet fik mulighed for at lytte til kirkens nye lydbillede, inden de valgte deres lydleverandør.

NorthStar blev valgt som leverandør af det nye, moderne lydanlæg til kirken. I marts 2019 vendte NorthStars AV-teknikere igen tilbage til Randers for at trække kabler og installere anlægget med 34 Bose MA12 kirkehøjttalere på 18 forskellige positioner. Derudover blev teleslyngen udskiftet, så kirkerummet nu opfylder de nyeste krav. Endelig blev de trådløse mikrofonsystemer udvidet, og lydanlæggets betjening blev udskiftet med et digitalt brugervenligt kontrolpanel.

”Vi har lavet lydanlæg i en del af landets største kirker. Hver gang er der altid en særlig glæde ved at levere en løsning, hvor lydkvaliteten vil gøre en stor forskel for kirkegængerne”, fortæller Lennart Funch, CEO hos NorthStar. Han fortsætter: ”Rumklangen kan vi ikke gøre noget ved, men med kirkens nye lydanlæg og teleslynge kan menigheden uden at anstrenge sig høre præsten fra alle pladser i kirken.”

Lydanlæg i Sct. Michaelis Kirke fra NorthStar

NorthStar lydløsning med aktive højttalere valgt til det nyindrettede kirkerum i Sct. Michaelis Kirke

”Se rundt på hinanden: Det er jer, der gør, at det har været værdifuldt og meningsfuldt at knokle med dette kirkerum. Det er for at give de bedste rammer for menighedens fællesskab, ligesom det lød i visionen,” sagde sognepræst Kristoffer Simonsen under prædiken til genåbningen af Sct. Michaelis Kirke på Store Bededag den 27. april.

Siden august 2017 har kirken været lukket og igennem en stor renovering og nyindretning for at få et fleksibelt kirkerum, der skal danne rammen om forskellige gudstjenesteformer og musiske arrangementer – både for børn, unge og ældre.

De mange forandringer ville få betydning for akustikken i kirkerummet, og derfor omfattede projektet også et nyt lydanlæg, der skulle skræddersys til de nye forhold.

NorthStars bud på en lydløsning blev valgt, og kort efter skulle installationen påbegyndes, så lydanlægget kunne være monteret og klar til åbningen Store Bededag.

Til at opnå optimal lyddækning med færrest mulige højttalere havde NorthStar valgt aktive højttalere fra Bose med programmerbar styring af den lodrette lydspredning. Derved kunne de to meter høje højttalersøjler monteres helt lodret på væggene uden at gå på kompromis med lyddækning og efterklangstiden - og dermed sikre elegant design og optimal lydkvalitet.

NorthStars lydanlæg inkluderede basmoduler til fremragende musikgengivelse, et digitalt kontrolpanel kombineret med en fleksibel, brugervenlig iPad-styring af anlægget. Teleslyngen blev udskiftet, så kirkerummet opfylder de nyeste krav.

Installationen foregik efter en stram tidsplan, hvor der skulle tages hensyn til øvrige håndværkere og orgelstemmeren. Lydanlægget blev klar til indvielsen Store Bededag, og NorthStar kunne glæde sig over endnu en AV-løsning til kirker, hvor lydkvaliteten næsten blev bedre end forventet - og med en betjening der er skræddersyet efter kundens ønsker.

Lydløsning fra NorthStar i Egedal Kirke

Nyt NorthStar lydanlæg til Egedal Kirke

”Det er dejligt, så nemt jeg kan høre præsten - uanset hvor jeg sidder,” lød det begejstret fra en af kirkegængerne i Egedal Kirke, efter at det nye lydanlæg fra NorthStar blev indviet.

Lyden har i mange år drillet menigheden i Egedal Kirke. Kirkerummet er akustisk designet, så orgel og sang har en meget fin klang. Desværre har samme forhold udfordret taleforståeligheden i det godt 22 meter lange rum. I flere år har 4 lofthøjttalere under orgelpulpituret givet lyd til de bagerste pladser. En løsning, der generede menigheden længere fremme, når højttalerlyden blev for høj.

Tidligere på året blev NorthStar kontaktet af Niels-Erik Møller, kirkeværge fra Karlebo Sogns menighedsråd. Han bad AV-virksomheden om at komme med et bud på en ny moderne lydløsning til Egedal Kirke. I september blev NorthStars løsning endelig valgt og kort tid efter rykkede virksomhedens AV-teknikere ud for at lave installationen.

Højttalernes placering blev skræddersyet med Bose Modeler® lyddesign, så taleforståelighed og lyddækning blev optimal i forhold til kirkens akustik. Den nye lydløsning inkluderer et basmodul til fremragende musikgengivelse, nye trådløse mikrofonsystemer til præsterne og et digitalt kontrolpanel kombineret med en fleksibel, brugervenlig iPad-styring af anlægget. Derudover blev teleslyngen udskiftet, så kirkerummet nu lever op til de nyeste krav.

NorthStars teknikere lægger stor vægt på at finish er i høj kvalitet - og helst overgår kundens forventninger. Derfor var glæden også stor, da kirkeværge Nils-Erik Møller udtrykte stor tilfredshed med både det fine installationsarbejde og det nye anlægs lydkvalitet og nemme betjening.

Roskilde Domkirker lydanlæg udvides med basløsning fra NorthStar

NorthStar leverer bas til Roskilde Domkirkes englelyd

Henover sommeren har musikken i Roskilde Domkirke fået et løft - eller rettere en ny dybde. Fra kirkens lydanlæg kan koncertgængerne nu høre en mere fyldig lyd, når musikken spiller.

”Vi er glade for lydanlægget til den talte lyd i domkirken, men med installation af basenhederne kan vi nu levere optimal lyd til vores mange koncerter,” fortæller Ole Højlund, byggeteknisk leder for Roskilde Domkirke.

Englelyd i domkirken

Siden kirkens lydanlæg i 2008 blev installeret af NorthStar med hele 49 Bose søjlehøjttalere, har alle i kirkerummet tydeligt kunnet høre præstens tale, og kirkebygningsudvalget glædede sig over et lydanlæg, ’der helt lever op til forventningerne’. Lokalavisen skrev dengang: ’Domkirken har englelyd’.

NorthStar er stolt af installationen og har løbende opdateret lydanlæggets styring og betjening. I dag er det fortsat helt moderne og optimeret i forhold til kirkerummets vanskelige akustiske forhold med en efterklang op til 7-8 sekunder.

De valgte søjlehøjttalere fra Bose er designet med fokus på optimal taleforståelse, og ved NorthStars computersimulering af kirkerummets akustiske udfordringer blev deres placeringer udvalgt, så lyden blev fordelt bedst muligt - med mindst mulig efterklang.

Musikkoncerter - en udfordring

Roskilde Domkirkes mange musikkoncerter var dog stadig udfordret af rummets lange efterklangstid, dels fordi musikerne brugte deres eget lydudstyr med for stor lydspredning - og dels fordi kirkens eget lydanlæg ikke havde basenheder til at få musikkens bundklang med.

Ole Højlund bad derfor NorthStar om at se på en skræddersyet lydløsning med bas til det eksisterende lydanlæg - og hvilket højttaler set-up, der bedst ville egne sig til koncerter med orkester opstillet foran koret.

Gode erfaringer med baslyd i kirker

I Odense Domkirke har NorthStar rigtig gode erfaringer med at skræddersy en lydløsning med basenheder. Ud fra disse erfaringer og en ny akustisk computersimulering designede NorthStar en udvidet løsning, der skulle give alle tilhørere i hovedskibet en fremragende musikoplevelse via kirkens lydanlæg.

Overbevisende demo

NorthStar præsenterede deres løsningsforslag ved en livedemo i juni, hvor det nye bas og højttaler set-up blev udsat for live-musikere, hvor al lyd blev afspillet over kirkens eget lydanlæg og det nye set-up. Lyden havde nu så god en dybde, at der ikke var tvivl om, at NorthStar havde løst opgaven tilfredsstillende.

I juli rykkede NorthStar ind i Roskilde Domkirke og installerede den nye udvidede lydløsning med hele 16 stk. kompakte Bose MB4 basenheder og 3 stk. kraftfulde og pålidelige Bose PowerMatch forstærkere med en samlet effekt på 9.000 watt. For at skabe ideelle forhold for musikerne ved opstilling foran kortrappen, blev der monteret to nye højttalersøjler. Derved undgår musikerne at få egen lyd forsinket i nakken fra korhøjttalerne, der nu kan afbrydes under koncerterne.

”Vi er glade for, at vi har fået lov til at designe og installere et komplet lydanlæg, der er skræddersyet både til talegengivelse og musikkoncerter i en så udfordrerende kirke som Roskilde Domkirke,” siger Lennart Funch, CEO hos NorthStar.

”Lyden har fået den helt rigtige bundklang til gengivelse af musik ved afspilning og ved live koncerter,” uddyber Lennart Funch. ”Vi har allerede fået positive tilbagemeldinger, fra de første aktører, der roser det nye komplette lydanlæg og koncertlyden i kirken.”

Lydanlæg i Odense Domkirke fra NorthStar

Ny lyd i Odense Domkirke er skræddersyet af NorthStar

De sidste 2 måneder har præstens tale lydt anderledes i Odense Domkirke. Stemmens rungende efterklang er nu væsentligt svagere, og det er blevet betydeligt lettere at høre ordene - uanset hvor man sidder i kirkerummet.

Kirkens nye lyd beror på installation af et helt nyt lydanlæg skræddersyet af NorthStar, der blev leveret, monteret og taget i brug i november 2016.

Stort forarbejde

Odense Domkirkes nye lydløsning har været længe undervejs. De sidste par år har menighedsrådet ønsket et bedre lydanlæg, der både kunne løfte præstens stemme og bruges til musikafvikling - også ved livekoncerter. Kirkerummets efterklang er god til orgelmusik, men den giver problemer for god talegengivelse og afvikling af rytmisk musik med bas. Et lydanlæg med optimal talegengivelse og et minimum af lydrefleksioner kræver derfor en skræddersyet løsning, der tager højde for kirkerummets akustik og arkitektur.

Menighedsrådet indhentede flere tilbud på en ny lydløsning til domkirken. Efter en grundig vurdering blev NorthStars løsning valgt, da lydfirmaet bl.a. kunne præsentere, dokumentere og garantere en lydløsning, hvor dækning og lydgengivelse er optimal. Samtidig har NorthStar installeret lydanlæg i mere end 110 kirker - bl.a. Roskilde Domkirke, Århus Domkirke og Maribo Domkirke.

Da varmesystemet i kirken også skulle udskiftes, besluttede menighedsrådet, at det nye lydanlæg skulle installeres i samme arbejdsgang. Varmesystemet blev udskiftet i september og oktober - og efterfølgende rykkede NorthStar ind og monterede det nye lydanlæg i november 2016.

NorthStars lydløsning

Med computersimulering havde NorthStar planlagt antallet af højttalere, og deres optimale placeringer for at få den bedst mulige lydgengivelse uden forstyrrende refleksioner - og derved opnå mindst mulig efterklang. NorthStars skræddersyede løsning inkluderede bl.a. 13 stk. højttalersøjler på 2 meter og 9 stk. 1 meters enkelthøjttalere - alle fra Bose.

For at optimere lydanlægget til aktiviteter med afvikling af rytmisk musik, er der monteret 6 stk. professionelle basmoduler fra Bose, der giver musikoplevelsen den helt rigtige bund.

Udover optimal lydgengivelse i hele kirken har NorthStar også lagt vægt på at levere en løsning med nem betjening. Mikrofoner, lydstyrke og til-/frakobling af lydzoner sker enten fra en tablet eller et brugervenligt digital kontrolpanel.

Professionelt installationsarbejde

”NorthStar har håndteret opgaven meget professionelt, og de har lavet et flot installationsarbejde. Vi er rigtig glade for domkirkens nye lydanlæg. Det har været en lang proces, men vi glæder os over den gode lyd, vi nu har fået - og det løft, den vil give vores aktiviteter i kirken”, siger Kristian Isager, kirkeværge i Odense Domkirke.

NorthStars direktør Lennart Funch fortæller: ”Vi er meget stolte af vores lydinstallation i Odense Domkirke. Hver eneste kirke rundt i landet har forskellige krav til god lyd, men de store domkirker er altid særligt udfordrende. Med vores computer modellering simulerede vi det endelige resultat, før vi begyndte monteringen. Og da lydanlægget var færdigt, viste vores kontrolmålinger, at det endelige resultat blev bedre end forventet. Det er vi meget tilfredse med. Faktisk synes vi, at lyden er blevet fremragende”, fastslår Lennart Funch.